پمپ

وظیفه پمپ تامین دبی مورد نیاز برای ایجاد سرعت لازم در جک هیدرولیک می باشد. پمپ هایی که در پاوریونیت آسانسورهای هیدرولیک استفاده می شوند عموماً به دو نوع دنده ای و اسکرو (دنده مارپیچ) تقسیم می شوند. پمپ های دنده ای قادرند در فشارهای بالاتر کار کنند (تا 200 بار) ولی صدای زیادی تولید می کنند. پمپ های اسکرو توانایی تولید فشار حدودا تا 70 بار را دارند و بدون صدا کار می کنند.

جهت انتخاب موتور

جهت انتخاب پمپ با توجه به سایز جک و سرعت جک و محاسبات مربوط به پمپ میتوانیم دبی (جریان) مناسب برای پمپ را انتخاب کنیم. انتخاب یک پمپ با دبی مشخص به این معنی می باشد که در صورت تزریق آن مقدار از روغن در زمان مشخص به داخل جک، جک با سرعتی که ما می خواهیم شروع به باز شدن خواهد کرد.